KALASTUSLUPA

Kalastuksenhoitomaksu on veroluontoinen maksu, joka ei yksinään oikeuta kalastamaan missään.

Jokaisen, joka kalastaa muutoin kuin onkimalla tai pilkkimällä, on iästä riippumatta lunastettava kalastuslupa.

Kalastuslupa voi olla vesialueen omistajan myymä lupa,  läänikohtainen viehekalastuslupa yhdellä vieheellä kalastettaessa tai esimerkiksi kalastusalueen myymä yhteisaluelupa viehekalastukseen.

Verkko- ja katiskalupia myyvät  yleensä vesialueen omistajat eli useimmiten alueella toimivat kalastuskunnat.

Yhdellä vieheellä kalastettaessa ei alle 18-vuotias ja yli 65-vuotias kalastaja tarvitse kalastuslupaa. Tällöin ei kuitenkaan ole oikeutta kalastaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- tai virtapaikoissa tai alueilla, joille on ELY-keskuksen päätöksellä annettu pilkintä-, onginta- ja viehekalastuskielto.


Keuruun kalastusalueella toimivat kalastuskunnat

Keuruun ja Multian kalastuskuntien luvanmyyntipaikat

Keuruun kalastusalueen virkistyskalastuslupa


 

Edelliselle sivulle